Možnosti platby

Úhrada tovaru prostredníctvom platobnej karty

Tovar môžete uhradiť platobnou kartou cez 24PAY.


Úhrada tovaru vopred prevodom

Tovar môžete uhradiť vopred na základe objednávky. Na základe sumy na objednávke môžete uhradiť v prospech nášho bankového účtu. Ako náhle bude platba poukázaná v prospech účtu, automaticky Vám odošleme objednaný tovar a informujeme Vás o tom emailom. V prípade, že úhrada objednaného tovaru nebude poukázaná v prospech nášho bankového účtu do 10-tich dní, objednávka bude automaticky stornovaná.

Bankovné spojenie SEPA:

Slovenská sporiteľňa

  • IBAN: SK34 0900 0000 0002 7535 7850

Variabilný symbol pre úhrady je číslo Vašej faktúry.


Úhrada tovaru na dobierku

Tovar na dobierku uhradíte kuriérovi v hotovosti pri doručení tovaru na Vašu dodaciu adresu.